Izvoznicima 90 miliona dinara – Razvojna agencija Srbije raspisala treći javni poziv u okviru Programa „Godina preduzetništva“
| Izvor: eKapija

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je i treći javni poziv u okviru Programa Vlade Srbije „Godina preduzetništva“. Ovog puta reč je o Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera koji se bave proizvodnjom, preradom ili uslugama koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Ukupan budžet bespovratnih sredstava namenjenih korisnicima na ovom programu iznosi 90 miliona dinara. Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% troškova projekta, bez PDV-a. Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Za učešće na sajmovima privrednim subjektima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do milion dinara ukoliko već izvoze. Sredstva će biti refundirana nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima, a Program će trajati do utroška svih sredstava namenjenih korisnicima.

Sredstva iz Programa namenjena su za sledeće aktivnosti: novi dizajn proizvoda i ambalaže, poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih domaćim i stranim tržištima, testiranje novih proizvoda, učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, ispitivanje stranog tržišta, dok velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti: učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu i ispitivanje stranog tržišta. Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Sredstva se ne mogu koristiti za aktivnosti koji se realizuju u vojnoj i duvanskoj industriji, trgovini, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, finansijskom sektoru, sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine i organizaciji igara na sreću i lutrija.

Uputstvo i svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu www.ras.gov.rs, kao i na sajtu www.godinapreduzetnistva.rs.