Japanci imaju dron za borbu protiv prekovremenog rada

Japanska kompanija Taisen razvila je poseban dron sa neobičnim zadatkom, da radnike koji na poslu ostaju prekovremeno tera sa radnog mesta.

To je, inače, jedna od napornih i po zdravlje i život opasnih navika radnika u Japanu, koji preteruju sa prekovremenim radom, što je inače deo tamošnje radne kulture.

Dron, nazvan T-frend, ima samo jedan specifičan zadatak, da radnike po završetku radnog vremena upozorava da je vreme da napuste svoje radno mesto i da odu kući.

T-frend će leteti po kancelarijama sa namerom da pesmom Auld Lang Syne, koja se obično u Japanu pušta kao znak za kraj radnog vremena i svojim glasnim zujanjem otera radnike.

Kompanije Taisen će svoj proizvod od iduće godine iznajmljivati zainteresovanim kompanijama po ceni od 443 USD mesečno.