„Johnson Electric“ dobija zemljište u Nišu – Kompanija planira da uloži 50 mil EUR u izgradnju proizvodnog pogona
| Izvor: eKapija

Kompanija „Johnson Electric“ zatražila je 2,6 ha građevinskog zemljišta u industrijskog zoni „Sever“ u Nišu, gde namerava da izgradi novi pogon za proizvodnju elektro motora, površine 13.000 m2.

Na osnovu Memoranduma o razumavanju koji je potpisan u 2015, „Johnson Electric“ će u izgradnju novog proizvodnog pogona uložiti 50 mil EUR i u narednih pet godina zaposliće najmanje 2.400 radnika.

Gradsko veće Niša utvrdilo je nacrt eleborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade u korist kompanije „Johnson Electric“, koji je upućen na javni uvid i objavljen na zvaničnoj stranici Grada.

Gradnja novog postrojenja predstavlja realizaciju druge faze ugovora, a predviđena je i treća faza izgradnje i inudstrijskog opremanja u Nišu, u kojoj će biti zaposleno 400 novih radnika.

Po završetku javnog uvida, Gradsko veće utvrdiće predlog Eleborata, te će ga dostaviti Skupštini Grada na razmatranje, a zatim Direkciji za imovinu Republike Srbije na dalje postupanje. Nakon što dokument dobije saglasnost Vlade, moći će da bude potpisan ugovor između Republike Srbije i kompanije „Johnson Electric“ o svojini građevinskog zemljišta.

Vodeći proizvođač elektro komponenti za auto industriju, „Johnson Electric“, uspešno je realizovao prvu fazu investicija, koja je podrazumavala izgradnju objekta od 10.000 m2 industrijskoj zoni u Nišu. Proizvodnja u tom pogonu je pokrenuta tokom 2014, a investitor trenutno zapošljava 500 radnika.

U sklopu realizacije obaveza iz Memoranduma o razumevanju, kompanija je obavezna da u izgrađenom objektu zaposli još 1.000 radnika do sredine 2016.