Još jedna novina za preduzetnike stupa na snagu 1. oktobra
Izvor:Telegraf

Na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte APR će slati rešenje o registraciji u obliku elektronskog dokumenta
Poslovni čovek za kompjuterom Foto: sxc.hu/CELALTEBER
Od 1. oktobra sva privredna društva u Srbiji moraju u Agenciji za privredne registre prijaviti i adresu za prijem elektronske pošte.

Registracija imejl adrese je i do sada bila moguća, ali će od 1. oktobra, po nedavno usvojenim izmenama Zakona o privrednim društvima, to biti zakonska obaveza.

Već registrovana privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju prijavljenu adresu za prijem elektronske pošte dužni su da je registruju u roku od godinu dana, počevši od 1. oktobra ove godine.

NEIZVODLJIVO! Jedan inspektor rada zadužen za više od 1.550 preduzeća

Na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte APR će slati rešenje o registraciji u obliku elektronskog dokumenta, sa elektronskim potpisom registratora i vremenskim žigom, a državni organi, banke i ostala pravna lica moraće da prihvate takav oblik dokumenta, piše Dnevnik.

APR naglašava da u početku neće sve pravne forme moći da se elektronski registruju, već će to prvo biti omogućeno osnivačima jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću. Kada to zaživi, vrlo brzo će biti omogućena i onlajn registracija i za ostale komplikovanije pravne forme, za koje je potreban veći broj dokumenata. Izmena zakona predviđa i da overu potpisa na osnivačkom aktu može zameniti kvalifikovani elektronski potpis.