Kako da sami sebi uplaćujete doprinose za penziju

Građani koji sticajem okolnosti imaju prekid u radnom stažu i ne rade, a imaju novca mogu sami da uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najmanja suma za uplatu doprinosa je 6.095 dinara, a najveća 87.085 dinara.

Procedura je jednostavna. Zahtev se podnosi Republičkom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Status osiguranika se stiče danom podnošenja zahteva, ali izuzetno može se status steći i najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

– Ukoliko se osoba opredeli za ovakav vid osiguranja bira jednu od 13 osnovica na koju će plaćati doprinose, a koju će izabrati ne zavisi od stručne spreme već samo od finansijskih mogućnosti uplatioca. Doprinosi se uplaćuju uplatnicom na šalterima pošta ili banaka do 15. u mesecu, za prethodni mesec – objašnjavaju u Fondu PIO.

Najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade u prethodnom tromesečju, a najviša pet takvih proseka. Osnovice se usklađuju svaka tri meseca, prema kretanju zarada. Inače, stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 26%. Osiguranik može da u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima menja osnovicu, ali je to moguće jedino ako podnese odgovarajući zahtev.

– U ovom kvartalu, najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja 23.446 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 334.945 dinara. Pošto je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 26%, to znači da će se mesečni izdatak za uplate doprinosa kretati u rasponu od 6.095 dinara do 87.085 dinara – objašnjavaju u Fondu.

Osnovice osiguranja (avgust, septembar, oktobar 2017.)

Osnovica Doprinosi mesečno u din.
23.446 6.095,96
26.796 6.966,96
36.174 9.405,24
43.543 11.321,18
53.591 13.933,66
58.280 15.152,80
77.037 20.029,62
85.076 22.119,76
103.833 26.996,58
133.978 34.834,28
200.967 52.251,42
267.956 69.668,56
334.945 87.085,70

Prema podacima Fonda PIO trenutno oko 30.500 osoba samostalno uplaćuje doprinose. Prošle godine 15.773 ljudi je podnelo zahtev za uključivanje u obavezno osiguranje.

Zahteve za uključivanje u osiguranje najčešće podnose građani kojima nedostaje staž osiguranja potreban za ostvarivanje prava na penziju. Na pitanje koji je prosečan period uplate doprinosa, u Fondu PIO kažu da se periodi razlikuju od mesec do 10 godina i ne mogu da se uproseče, naročito što ima građana koji više puta se uključuju u samostalno plaćanje doprinosa.