Kako to izgleda kad nema hijerarhije i svi donose odluke u firmi?

Šefovi jedne firme u Beču „ukinuli“ su svoja radna mesta i vođenje poslova prepustili su zaposlenima. Za sada se novi koncept rada pokazao kao uspešan.

Ovo je prva takva firma u glavnom gardu Austrije koja se upustila u novi trend holokratiju, odnosno „novi posao“ (New work).

Firma Tele Haase postoji od 1963. godine i bavi se elektronikom sistema za zaštitu i nadzor, a cela struktura firme promenila se pre pet godina kada su uklonjeni svi oblici hijerarhije, ukinuti pojedini sektori, a odgovornost preneta sa menadžerskog nivoa na svih 75 zaposlenih.

Sada svi donose odluke, bio praktikant ili radnik, svejedno je. Markus Stelcman se tako više ne zove direktor nego smatra da je „režiser“ u novonastaloj podeli.

Za privredni magazin ECO Stelcman je rekao da je osnova njihovog uspeha unutrašnja transparentnost. Uprkos tome, ograničenja postoje.

– Zaposleni ne znaju koje su im pojedinačne plate, ali postoji transparentnost u poslovanju i zato su svi u mogućnosti da u ime preduzeća donose odluke – kaže Stelcman.

Kada su pre pet godina počeli sa eksperimentom nisu svi zaposleni bili za ovu vrstu restrukturiranja. Neki menadžeri su dali otkaze.

Danas je menadžere zamenio odbor koji se brine o planu rada, marketingu i distribuciji. Svi radnici i radnice mogu da se izaberu da budu u odboru i da zajedno rade na strateškim pitanjima, a firma se vodi devizom da „svako ko radi sa uživanjem, svoj posao radi dobro.“

Za sada se novi koncept rada pokazao kao izrazito uspešan.

– Koncerni kao Folksvagen, banke i razne osiguravajuće kuće dolaze nam u posetu da vide kako može da se radi na drugačiji način – dodaje Stelcman.