Kako su kandidati ocenili poslodavce u 2015. godini?
| Izvor: eKapija

U okviru istraživanja „Oceni put do posla“ kandidati koji putem sajta „Infostud“ konkurišu za posao su tokom 2015. godine ocenjivali način na koji su poslodavci organizovali proces selekcije i regrutacije u svojim kompanijama.

Kako je sapšteno iz „Infostud“-a, u istraživanju je popunjeno 80.423 upitnika, što je za oko 1.000 više u odnosu na prošlu godinu. Pored toga, ocenjeno je znatno više konkursa za posao (preko 13.000), kao i veći broj pojedinačnih poslodavaca ( gotovo 4.000).

Bodovan je način koji su kompanije zakazivale intervjue, kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu, brzina završetka procesa selekcije, kao i obaveštavanje o ishodu konkursa.
Iako je izostanak povratne informacije o ishodu konkursa, i dalje najslabije ocenjen u procesu selekcije i regrutacije, ipak se oseća izvestan napredak u odnosu na prethodne godine. Prosečna ocena u 2015. iznosi 1.6 dok je 2014. iznosila 1.4.

Očigledno je da kompanije postaju svesnije da slanjem povratne informacije utiču na formiranje stava o sebi i na taj način šalju direktnu poruku kandidatima da li su poželjan poslodavac, kao i koliko pažnje poklanjaju izboru budućih zaposlenih.

Ono čime su kandidati bili manje zadovoljni protekle godine jeste brzina završetka procesa selekcije koja je dobila malo nižu prosečnu ocenu- 3.35, u odnosu na 3.38 u 2014.godini.

Nižu ocenu u poređenju sa prethodnom godinom dobila je brzina procesa selekcije- 3.35 u odnosu na 3.38.

Ostali segmenti procesa selecije kao što su informisanje o radnom mestu (opis posla, radni uslovi, visina zarade) i način na koji je kompanija zakazala intervju su slično ocenjeni kao i prethodne godine i dobili su prosečnu ocenu 3.45 , odnosno 3.80.

Kompanije, čiji su proces selekcije i regrutacije kandidati najbolje ocenili su „Soprex“, „Studio Moderna“,“MERA Software Services“ i „Killerspin Services“.

HR agencije koje su dobile najviše ocene su: „Rian & Partners“ ,“TIM Centar d.o.o.“, „HR Partner“ i „Human Capital Solutions Executive Search“.