Kako zaštiti poljoprivredno gazdinstvo?
| Izvor: Promo

Svedoci smo da u poljoprivrednoj proizvodnji vremenski faktori sve više ugrožavaju zasade na njivama, u voćnjacima i vinogradima. Pored toga, profesionalizaciju poljoprivredne proizvodnje prate i sve veća ulaganja po jedinici površine. Zbog toga se sve više poljoprivrednika odlučuje da osiguranjem zaštiti svoja ulaganja, svoju proizvodnju.

Generali osiguranje Srbija nudi veliki izbor osiguravajućih pokrića u poljoprivredi.

Usevi i plodovi se mogu osigurati od osnovnih rizika grada, požara, udara groma i izmrzavanja ozimih kultura i dopunskog rizika oluje. Od 3. do 20. maja 2017. godine Generali osiguranje Srbija organizuje promotivnu akciju „Zaštitimo se od oluje“, kroz koju daje 20% popusta na premiju za osiguranje useva i plodova od dopunskog rizika oluje.

Voće i stono grožđe mogu se osigurati i od rizika gubitka količine i kvaliteta. Od rizika gubitka prihoda mogu se osigurati kukuruz i pšenica. Osiguranje kukuruza, soje i šećerne repe od rizika suše Generali osiguranje Srbija omogućava u saradnji sa Swiss RE i RHMZ.

Generali osiguranje Srbija nudi i paket PREMIUM osiguranja životinja, koji pruža pokriće od svih rizika koji dovode do uginuća ili prinudnog klanja životinja na farmi. Životinje su ovim pokrićem osigurane od prirodnih rizika, povreda, porođaja, bolesti koje u faktoru nastanka imaju ishranu, bolesti zakonom obaveznih za prijavljivanje, koli mastitisa i ostalih bolesti i stanja koje za posledicu imaju uginuće ili prinudno klanje osiguranih grla. Pored ovog pokrića, moguće je izabrati i pojedinačna pokrića kao što su: prirodni rizici i požar, nesrećni slučaj i porođaj.

Živina se može posebno osigurati od požara, prekida ventilacije, bolesti zakonom obaveznih za prijavljivanje i drugih rizika. Svinje, ovce, koze i goveda mogu se posebno osigurati i od teških zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju.

Važan podsetnik za poljoprivrednike: Premija osiguranja se plaća po skidanju useva, a država subvencioniše osiguranje useva i plodova i osiguranje životinja sa 40%. Kod useva se subvencije odobravaju za do 20 ha osiguranih površina, a kod životinja za sve prijavljene životinje na gazdinstvu.

Više informacija o pojedinačnim vrstama poljoprivrednog osiguranja možete pronaći na sajtu Generali osiguranja Srbija.