Kamate će i dalje padati
Izvor: Novosti

Stvoreni su uslovi da kamate na kredite i dalje padaju. To je ostvareno monetarnom politikom centralne banke i uz postojanje dodatnih spoljnih faktora.
Ovo je u četvrtak najavila Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije i istakla da je NBS u toku prošle godine sedam puta snižavala referentnu kamatu sa osam odsto na 4,5 odsto, što je dovelo do obaranja cene zajmova.

– Efekti su, pohvalila se, primetni kroz rast dinarskih u ukupnim novoodobrenim kreditima, naročito kad je reč o pozajmicama odobrenim stanovništvu, kao i kroz pad kamata na sve kredite – istakla je Jorgovanka Tabaković.

– U toku 2015. godine sproveden je kompleksan postupak posebnog dijagnostičkog ispitivanja najvećeg dela bankarskog sektora, koji je potvrdio stabilnost bankarskog sistema, visoku kapitalizovanost i likvidnost. Ništa više, ali ni manje NBS ne očekuje i od učesnika na bankarskom tržištu. Poslovanje banaka u narednom periodu treba da obeleži dalje unapređenje njihovih poslovnih modela, kao i promovisanje ciljeva dugoročno održivog i stabilnog poslovanja.

Uspeh tržišnog prilagođavanja poslovnih modela banaka opredeliće njihove poslovne rezultate i tržišnu poziciju u budućnosti, nezavisno od veličine banke, njenog većinskog akcionara i/ili opredeljenja banke kao univerzalne, odnosno specijalizovane institucije. Konkurencija u bankarskom sektoru ne može biti loša, već bi mogla da doprinese da banke ponude kvalitetnije usluge po nižoj ceni.

– Za NBS na tržištu nema malih i velikih, domaćih i stranih – istakla je guverner.

– Bankarski sektor je stabilan.

– NBS je, u proteklom periodu, pored neizvesnosti u međunarodnom okruženju, održala i cenovnu i očuvala finansijsku stabilnost bankarskog sektora. Jedan od izazova kome NBS posvećuje posebnu pažnju je i rešavanje pitanja problematičnih kredita.

Pod kontrolom

– Sprovođenje aktivnosti radi realizacije zacrtanih ciljeva svih učesnika unaprediće kvalitet kreditnog portfolija kroz smanjenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu – naglasila je guvernerka.

– To bi trebalo da rezultira još nižim kamatama, a time i da dodatno podrži privrednu aktivnost i omogući održiv privredni rast.