Kamate na dinarske kredite u 2015. pale za oko 4 procentna poena
| Izvor: Tanjug

Kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite zabeležile su 2015. pad u proseku za oko 4,0 procentna poena, a u novembru je nastavljen trend njihovog smanjenja i trenutno se nalaze na najnižem nivou – 6,7% za privredu i 12,5% za stanovništvo, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Trend pada kamatnih stopa na dinarske kredite banaka prisutan je od septembra 2013. godine i usledio je nakon što je NBS započela ciklus smanjenja referentne kamatne stope.

Od septembra 2013. zaključno sa novembrom 2015, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi pala je za 11 procentnih poena, sa 17,7 na 6,7%, a na kredite stanovništvu za 7,5 procentnih poena, sa 20 na 12,5 procenata, navode iz NBS-a.

U istom periodu referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je snižena za 6,5 procentnih poena, sa 11 na 4,5%.

– Najveći pad kamatnih stopa beleži se u 2015. godini, kao rezultat ubrzanijeg ublažavanja monetarne politike. Zaključno sa novembrom, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi snižena je za 4,2 procentna poena (sa 10,9 na 6,7 odsto), a na kredite stanovništvu za 4,4 procentna poena (sa 16,9 na 12,5%) – navodi se u saopštenju.

Pad cene dinarskog zaduživanja privrede i stanovništva rezultat je, u najvećoj meri, ublažavanja monetarne politike. U toku 2015. godine NBS je sedam puta snižavala referentnu kamatnu stopu – sa 8,0% na 4,5%, čime su stvoreni uslovi da kamatne stope na kredite padaju i da dođe do oporavka kreditne, a time i ekonomske aktivnosti, podsećaju iz NBS.