Ko ima pravo na dve penzije?
| Izvor: Politika

Kada je Beograđanka, lekar u penziji, od komšinice čula da pored svoje starosne, prima i porodičnu penziju od pokojnog supruga i to celu, jer je on ceo radni vek proveo u drugoj državi (pa ona ima pravo na dva primanja), otišla je u neverici u PIO fond da se uveri da li je to moguće.

Znala je, kaže, da po srpskom zakonu može da bira hoće li nastaviti da prima svoju ili da nasledi muževu penziju, ali ne i da ima pravo na dva primanja.

Dobila je odgovor da zbog činjenice da joj je muž 42 godine radio kao hirurg u Podgorici i tamo zaradio penziju, može da prima dve penzije. Njegova primanja tretiraju kao primanja druge države.

Da li, dakle, naslednici porodičnih penzija mogu da računaju na dve penzije i u kojim okolnostima?

U PIO fondu potvrđuju, da je zakonodavac u Srbiji propisao, da ako penzioner stekne pravo na dve ili više penzija, može da koristi samo jednu, po sopstvenom izboru. Najčešće se bira ona koja je veća.

Ukoliko neko ostvari pravo na starosnu penziju po srpskom zakonu, kao i na porodičnu penziju takođe ostvarenu po domaćim propisima, ne postoji mogućnost da se primaju obe penzije. Već samo jedna, za koju se sam korisnik odluči. Slični su propisi i u bivšim republikama SFRJ, kao i u većini drugih zemalja.