Komercijalna banka počela da prima zahteve za subvencionisane poljoprivredne kredite
| Izvor: eKapija

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, Komercijalna banka je počela sa prijemom zahteva za subvencionisane kredite. Krediti se odobravaju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, a namenjeni su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u aktivnom statusu, saopštila je ova banka.

Kako je navedeno, krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule, uz fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou. Rok otplate za ove kredite je do tri godine, uz mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana. Namena kredita obuhvata razvoj stočarstva i nabavku hrane za životinje, razvoj povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva i cvećarstva, kao i ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Maksimalni iznos kredita je 5 miliona dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, odnosno 15 miliona dinara za zemljoradničke zadruge. Ove kredite karakterišu jednostavna i brza procedura odobravanja i fleksibilna sredstva obezbeđenja.