Kragujevac pravi jedinstvenu bazu slobodnog poslovnog prostora – Braunfild investicije izazov za ulagače
| Izvor: eKapija

Grad Kragujevac pozvao je sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja raspolažu slobodnim poslovnim prostorom, pogodnim za obavljanje proizvodnih ili uslužnih delatnosti u oblasti zanatstva ili industrije, da dostave podatke o raspoloživim kapacitetima.

Cilj ovog poziva je da se formira baza podataka o poslovnom prostoru na teritoriji grada u privatnom vlasništvu, koji bi se mogao ponuditi domaćim ili stranim investitorima, zainteresovanim za obavljanje delatnosti u Kragujevcu.

Svi zainteresovani treba da dostave osnovne podatke o vlasniku objekta sa kontakt podacima, kopiju plana ili list nepokretnosti, fotografije objekta kao i osnovne podatke o infrastrukturnoj opremljenosti i prilaznim saobraćajnicama objekta, prenosi sajt grada Kragujevca.

– Potreba grada za evidentiranjem i ažuriranjem baze podataka o slobodnom poslovnom prostoru i lokacijama je jasna kada su u pitanju braunfild investicije. Slobodan, neiskorišćen poslovni prostor ili napuštene lokacije i objekti predstavljaju svojevrstan izazov za investitore. Grad u tom smislu predstavlja ključnog posrednika između potencijalnih investitora i ponude kojom raspolaže – rekao je zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović.

– Novi standardi i kriterijumi koje želimo da uvedemo imaju jedinstven cilj a to je kompletna baza lokacija koje imamo u ponudi i na taj način grad predstavimo kao ozbiljnog partnera. U razgovorima koje smo vodili sa potencijalnim investitorima pokazalo se da ta baza mora da bude ažurnija nego do sada – istakao je zamenik gradonačelnika Momčilović.

Dodao je da, u upitniku za bazu lokacija, koji popunjavaju vlasnici, stoje neophodni podaci zemljišta i objekata – veličina, dosadašnja namena, infrastruktura, informacije o vlasništvu, prilaznim saobraćajnicama, jer ozbiljne investotore koji se zbog svoje poslovne politike i potreba, opredeljuju za braunfild investicije najpre interesuje opremljenost i stanje objekta kao i čisti imovinsko-pravni odnosi.