Kupac u žiži poslovnog izveštavanja
| Izvor: Progressive

Poslovno izveštavanje (Business Intelligence) je izuzetno širok pojam koji obedinjuje veliki broj tehnoloških rešenja, čiji je cilj da omoguće organizaciji efikasno prikupljanje, održavanje i organizovanje velike količine poslovnih podataka. Sistematizacija te količine podataka pomaže kod razvoja novih poslovnih prilika čiji razvoj i implementacija kroz efikasnu strategiju dovode do prednosti nad konkurencijom. Poslovno izveštavanje korisnicima pruža uvid u istoriju poslovnog subjekta, njegovo sadašnje stanje i u njegovo moguće buduće stanje. Cilj svakog modernog BI sistema je da osigura korisnicima kvalitetnu podršku u donošenju poslovnih odluka. Iz svega spomenutog može se zaključiti da se stvarna korist iz BI sistema može očekivati u okruženjima gde ili postoji velika količina podataka u elektronskom obliku, ili gde postoji potencijal za generisanje velike količine podataka. Bez obzira na to što veliki maloprodajni lanci predstavljaju idealno okruženje za uvođenje BI sistema, poslovno izveštavanje je u tom segmentu slabo zastupljeno zbog jedinstvenih izazova na implementaciji sistema u ovom segmentu.
BI u klasičnom maloprodajnom segmentu

Najveći izazov implementaciji sistema poslovnog izveštavanja u klasičnom maloprodajnom segmentu predstavlja heterogenost IT sistema koje lanci koriste kao podršku poslovanju. Naime, vrlo često se za veoma uski segment poslovanja koriste odvojeni sistemi i odvojene aplikacije. Za implementaciju kvalitetnog sistema poslovnog izveštavanja posebno je važno da se svi ti podaci na neki način učine dostupnim BI sistemu. Zbog toga je često u implementaciju potrebno uključiti deo originalnog tima koji je razvio i održava specifični sistem poslovnog korisnika. Ovakav interdisciplinarni tim osigurava da u završnici sistem poslovnog odlučivanja ima pristup relevantnim informacijama u sistemima koji se koriste u svakodnevnom poslovanju, kao i da ima saznanje o poslovnim procesima koji tim podacima barataju. Nakon što se takva integracija sprovede sa svim sistemima za koje se proceni da imaju informacije koje su potrebne za donošenje strateških odluka, moguće je pristupiti kvalitetnoj implementaciji samog BI sistema i generisanju izveštaja za pojedinog poslovnog korisnika.

Pelene uz pivo

Izveštaji sistema poslovnog izveštavanja koji su prilagođeni pojedinom poslovnom korisniku i njegovog ulozi u poslovnom subjektu za zadatak imaju da pomognu u donošenju kvalitetne poslovne odluke. Jedan od primera takve odluke je ona o pozicioniranju piva na police do polica sa pelenama. Ova odluka doneta je kao rezultat izveštaja iz sistema poslovne inteligencije koji je pokazao da dečije pelene uglavnom kupuju muškarci. Tradicionalno maloprodajni segment koristi sisteme poslovnog istraživanja za praćenje istorijskih trendova i koristi te informacije za donošenje usputnih odluka, kao u prethodnom primeru. Za razliku od tradicionalnih sistema poslovnog izveštavanja, moderni sistemi koncipirani su tako da poslovne korisnike podržavaju u donošenju odluka na svim nivoima. Osim same podrške kroz izveštavanje na osnovu pogleda u prošlost i pogleda u sadašnje stanje poslovanja (ili segmenta poslovanja), moderni sistemi osiguravaju i alate za simulaciju koji na osnovu kvalitetnih podataka iz prošlosti pokušavaju simulacijom da predvide buduće poteze poslovnog subjekta ili dela njegovog poslovanja. Dodatno je moguće menjati parametre simulacije čime poslovni korisnik dobija dodatnu informaciju iz sistema o očekivanom efektu na poslovanje. Kroz ovakvu podršku, poslovni korisnik (koji u ovom slučaju može biti na bilo kom nivou – od poslovođe u trgovini do člana uprave) dobija pouzdanog saveznika koji mu olakšava donošenje poslovne odluke.

baner1
Personalizovana ponuda
Jedna od prednosti koje onlajn trgovine imaju u odnosu na klasične trgovačke lance je to da se sve aktivnosti unutar on-line trgovine beleže i vezuju za kupca. S obzirom na to da su svi ovi podaci u slučaju onlajn trgovine sačuvani u jednom sistemu koji vrlo često sadrži i informacije o stanju skladišta i slično, implementacija BI sistema je u takvom okruženju manje zahtevna i često je deo BI logike već uključen u samu on-line trgovinu. U takvom okruženju se podaci iz BI sistema koriste u realnom vremenu za formiranje personalizovane ponude kupcu i za formiranje cene (odnosno popusta) u zavisnosti od istorije koju kupac ima i od njegovih trenutnih akcija. S obzirom na uspeh onlajn trgovina koji je, između ostalog, posledica dobrog poznavanja kupca, moderni BI sistemi namenjeni maloprodajnom segmentu fokusiraju se na kupca. Cilj modernog sistema poslovnog izveštavanja je da pruži poslovnom korisniku u realnom vremenu informacije i preporuke u vezi sa ponašanjem kupca koje poslovnom korisniku (ili poslovnom sistemu) omogućavaju donošenje poslovne odluke koja za posledicu ima povećanu potrošnju ili zadovoljstvo kupca. Sistematizacijom informacija o ponašanju kupaca i njihovim navikama i prezentovanjem rezultata u realnom vremenu omogućava se vlasnicima trgovina ili trgovačkim lancima efikasnije upravljanje cenama i zalihama, čime se sa jedne strane povećava zadovoljstvo kupca, a sa druge i profit po kupcu.

Jesmo li spremni?

Da bi implementacija sistema poslovnog izveštavanja u poslovnom subjektu bila uspešna, potrebno je izvršiti procene spremnosti za implementaciju u tri kritična područja. Prvi od tri činilaca koji vode do uspešnog BI projekta je spremnost uprave. Ovako složeni projekti moraju imati jakog sponzora u upravi. Visokopozicionirani sponzor osigurava da će BI sistem, ukoliko je kvalitetno implementiran, biti prihvaćen u celoj firmi. Drugo područje koje je potrebno kvalitetno proceniti je postojanje poslovne potrebe za uvođenje BI sistema. U segmentu maloprodaje poslovna potreba je očigledna, jer BI osigurava bolje razumevanje kupaca i bolje razumevanje stanja u poslovnom subjektu i korelacije između različitih događaja. Poslednja od stvari o kojima treba voditi računa je postojanje velike količine kvalitetnih podataka. Bez kvalitentih podataka i bez velike količine podataka, informacije koje nam generiše BI sistem nisu pouzdane i relevantne. Uvođenje sistema poslovnog izveštavanja je izuzetno složen proces. Kod dobro implementiranog sistema postoji višestruka korist za trgovački lanac, koja se oslikava kroz zadovoljnog kupca, veći promet i manji trošak. Dakle, svakako ‘da’ za sistem poslovnog izveštavanja (BI), ali malim koracima i uz tesnu saradnju svih članova projektnog tima.

(Tekst je preuzet iz časopisa „Progressive“, septembar 2014. godine)