Lista loših direktora na sajtu APR-a – Počela da radi Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica
| Izvor: eKapija

U Agenciji za privredne registre (APR) je u sredu 1. juna počela da radi Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR. Ovaj sistem evidencije objediniće elektronske podatke o vlasnicima, direktorima i drugim rukovodiocima kompanija, kojima su izrečene krivične, prekršajne ili upravne sankcije.

– Zadatak svih državnih organa je da stvori povoljan ambijent za poslovanje, kako za javni, tako i za privatni sektor. Cilj nam je da izjednačimo prava i obaveze privrednika, te da na jednom mestu imamo edivenciju svih lica i privrednih društava koja učestvuju u ekonomskom životu Srbije – rekao je ministar privrede Željko Sertić na predstavljanju Centralne evidencije.

U novi informacioni sistem upisivaće se mere poreskih i inspekcijskih organa, rešenja o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija… Na taj način će se dobiti uvid u pouzdanost firmi u Srbiji, kao i fizičkih lica koja upravljaju kompanijama i raspolažu njihovim novčanim sredstvima.

Podaci o pravnim licima registrovanim u APR-u kojima su privremeno ograničena prava biće objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre, dok informacije o fizičkim licama neće biti javno dostupne.

Projekat uspostavljanja Centralne evidencije realizovan je na osnovu sporazuma Ministarstva spoljnih poslova Norveške i Vlade Srbije iz 2013. godine, te ima za cilj da pospeši reformu državne uprave, vladavinu prava i konkurentnost. Za realizaciju ovog projekta Kraljevina Norveška je donirala Srbiji 700.000 EUR.