Milionske uštede za privredu – PKS u 2016. godini pokrenula više od 60 inicijativa za izmenu i dopunu regulative
| Izvor: Tanjug

Privredna komora Srbije je na predlog privrednika u 2016. godini pokrenula više od 60 inicijativa za izmenu i dopunu regulative, a rezultat su velike uštede preduzeća u milionskim iznosima, saopštila je PKS.

Naročito velike uštede su ostvarene u farmaceutskoj industriji i sektoru trgovine i usluga. Podsticajima u kreativnoj industriji povećana je zaposlenost i unapređena konkurentnost. Produženi su prelevmani u mlekarskoj industriji i preferencijalni status u trgovini sa EU, koji je važan izvoznicima voća i povrća.

Angažovanjem PKS, sačuvan je veliki novac farmaceutskoj industriji rešavanjem na desetine problema i prepreka na koje je nailazila u poslovanju. Agilnost PKS u organizaciji niza sastanaka na relaciji proizvođači lekova – Ministarstvo zdravlja, kao i medijatorska uloga u usaglašavanju stavova i pronalaženju kompromisnog rešenja je izvanredan primer podrške koji je neophodan domaćim proizvođačima, ocenjuju u Actavis timu.

Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji PKS, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, sprečeno je povlacenje iz prometa kvalitativno i suštinski identičnih lekova, samo zbog promene nosioca dozvole za lek.

Direktor Farmalogista Miomir Nikolić ističe značaj pojednostavljenja i razjašnjenja procedure isporuke lekova i medicinskih sredstava zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, do kojeg je došlo uz veliko angažovanje PKS.

Kroz niz konstruktivnih sastanaka sa predstavnicima Kancelarije za KiM, Ministarstva zdravlja, Uprave carina i RFZO-a, kao i predstavnicima veledrogerija, koje je komora organizovala, došlo se do rešenja kojim je znatno olakšan proces pripreme robe za isporuku, odnosno smanjen broj pratećih dokumenata.

Značaj produžavanja prelevmana, na inicijativu PKS, u momentu kada je za mlekarsku industriju Srbije to bilo najznačajnije, zbog niskih cena mleka EU proizvođača, komentarisao je direktor Mlekare Subotica Saša Džonlaga.

Prema njegovim rečima, zaustavljen je čitav negativan uzročno-posledični sled, koji je pretio da ugrozi poljoprivredu, sprečeno je otkazivanje otkupa mleka malim proizvođačima, što bi doslovno prepolovilo domaći fond. Sačuvana je proizvodnja ratarskih kultura, kao i proizvodnja mesa, a spašena je i čitava jedna socijalna kategorija stanovništva.

Među važnijim rezultatima PKS u godini na izmaku jeste i odlaganje za godinu dana primene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV.

S druge strane, novi Pravilnik o evidenciji prometa, KEP obrazac, donet na inicijativu PKS, omogućio je velike uštede u sektoru trgovine i usluga, pojednostavljenjem evidencije prometa.

Procenjeno je da je ovim pravilnikom PKS omogućila privrednim subjektima da u toku 2016. na radnim satima uštede više od dve milijarde dinara. Izvršni direktor za pravne poslove kompanije Mercator S Vladan Drašković kaže da je do kraja 2016. godine, zahvaljujući primeni novog pravilnika, samo po osnovu troškova radnih sati kompanija ostvarena ušteda u iznosu većem od 70 miliona dinara.

Efekti podsticaja stranom investitoru da se audio-vizuelno delo proizvodi u Srbiji još nisu sagledani, a očekivanja su, prema rečima vlasnice i direktorke kompanije Work In Progres Anđelke Vlaisavljević, da će se prihodi udvostručiti.

– Ključnu ulogu i inicijativu oko donošenja Uredbe odigrala je Privredna komora Srbije i moj savet za sve koji žele nešto da pokrenu i promene jeste da se dobro organizuju i svoje ideje i namere institucionalno sprovedu, kao što je i kod nas bio slučaj – ističe Vlaisavljević.

Među strateškim opredeljenjima Privredne komore Srbije u 2017. godini je podrška kompanijama da savremenije i brže posluju uz uštedu troškova, nastavak unapređenja privrednog ambijenta i smanjivanje administrativnih prepreka.

Tom cilju doprineće i nastavak digitalizacije usluga PKS – ove godine startovao je set od 18 novih elektronskih usluga, a naredne godine biće ih znatno više.