Mladi neće u građevince – U 2016. za zidara se u Srbiji obrazuje samo jedan đak
| Izvor: Politika

U Srbiji ima svega tri ili četiri tesara koji su prošli kroz regularno školovanje, ili samo desetak armirača. U građevinarstvu pretežno rade dekorateri zidnih površina, odnosno moleri, keramičari i eventualno rukovaoci građevinske mehanizacije, dok se čitav niz građevinskih zanimanja potrebnih građevinarstvu izgubio.

Ovu ocenu izneo je Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zavodu za obrazovanje i vaspitanje Srbije.

– U građevinskim firmama je mnogo priučenih radnika, zato imaju mnogo problema, kako onih stručne prirode, tako i problema sa povredama na gradilištu. Ni u jednom slučaju u takvim nesrećama nije učestvovao radnik koji je završio formalni sistem obrazovanja, nego su to obično bili priučeni radnici – rekao je Banović.

On je istakao da su poslovi građevinske struke složeni zanati koji se ne mogu savladati za mesec dana, kao što mnogi misle.

– Razumemo građevinske firme koje u nedostatku kadrova zapošljavaju priučene radnike, ali je to dovelo i do toga da smo došli u situaciju da je malo domaćih preduzimača koji mogu da učestvuju na međunarodnim tenderima, jer teško mogu da odgovore zahtevima za kadrovsku strukturu i opremu – kaže Banović.

Ukoliko se opredele za građevinarstvo, učenici se školuju po obrazovnim profilima koji su utvrđeni još 1993. godine, te kompanije iz ove oblasti predlažu kreiranje novih zanimanja, a u skladu sa potrebama privrede. To, ipak, nije jednostavno, objašnjava Iso Planić, direktor Politehničke škole.

Jedan od problema je i motivisanje đaka da upišu građevinsku struku, i upravo na njegov predlog ove godine je prvi put lokalna samouprava odvojila sredstva za stipendije učenicima koji su upisali deficitarna zanimanja. Uostalom, jedini zidar u Srbiji u ovoj školskoj godini uči struku upravo u Politehničkoj školi. Planić kaže da su verifikovali niz obrazovnih profila, ali za njih nema dovoljno đaka i interesovanja.

– Pripremamo plan upisa za narednu školsku godinu, i imamo problem, jer možemo da planiramo svega tri ili četiri odeljenja građevinske struke i zato pokušavamo od građevinske operative da čujemo šta će njima biti potrebno u narednih nekoliko godina. Trenutno je teško planirati šta će biti potrebno za pet ili šest godina kada naši đaci završe školovanje – kaže Planić.