Modeli nabavke softverskih licenci Microsoft proizvoda
| Izvor: Promo

Temelj za pravilno upravljanje softverskim licencama (SAM), koji može pomoći kod smanjenja troškova poslovanja svakako je pitanje ugovora i nabavki licenci najrasprostranjenijih, Microsoft proizvoda. U pitanju je prilično obimna oblast, čije dobro razumevanje donosi velike prednosti.

Generalno, postoje 3 načina za nabavku licenci za Microsoft softver:

• OEM – Licenca nabavljena uz novi računar
• Full Package – Kutija sa licencom u maloprodaji
• Volume License – Ugovor za količinsko licenciranje

Originally Equipped by Manufacturer ili skraćeno OEM, je licenca ugrađena u novi računar. Odatle i naziv, proizvođači računara nabavljaju komponente od raznih proizvođača (dobavljača ili „vendora“ na engleskom), među kojima je i operativni sistem, i sve komponente sklapaju u krajnji proizvod, u ovom slučaju – računar. Proizvođač računara obavezno unapred instalira softver, garantuje za rad računara, obezbeđuje tehničku podršku. Dodatni uslovi ove licence kažu da je jednom ugrađena licenca neodvojivi deo računara i da je ograničeno pravo na prethodne verzije operativnog sistema, što se propisuje za svaku verziju softvera ponaosob. No, uprošćeno gledamo, i ovo je i najpovoljniji i najlakši način nabavke desktop operativnog sistema Windows.

Sledeći način kupovine je Full Package Product (FPP) ili Retail ili kutija u maloprodaji. Slikovito opisano, odete u prodavnicu i kupite proizvod u kutiji, sa rafa. Možete ga odneti kući i raspakovati i koristiti. Možete te ga pokloniti prijatelju za rođendan. Ova licenca propisuje nemogućnost instalacije prethodne verzije softvera i zauzima puno fizičkog prostora, zato što je jedan od dokaza za posedovanje licence – kutija. Zamislite kompaniju sa puno računara, koja nabavlja kutije softvera, i koliko je prostora potrebno za skladištenje njihovo skladištenje!

Rečnik manje poznatih termina

Kod obima nabavki, osnovna podela je na ugovore za velike i male organizacije. Granica je 500 računara ili korisnika.

„Transactional“ su ugovorione koje se obrađuju kao specifični zahteve, bez godišnjih rata, sa jednokratnim plaćanjem i gde je „Software Assurance“ – odn. osigurana verzija softvera, opcionalna komponenta. Pri tome, postoji nabavka licence u trajnom vlasništvu i najam licence. Primeri su „Open“, „MPSA“, „MOSA“.

U slučaju da vašom infrastrukturom i softverom upravljate sami (interni ljudi u kompaniji), onda je to takozvani „On Premise“ model korišćenja softvera. Ako ste, pak, iznajmili softver i infrastrukturu od trećeg lica, onda se ona nalazi u informatičkom oblaku i reč je o „Cloud“ servisima, koji se uvek iznajmljuju.

Poseban vid su „Committed“ ugovori, koji nose standardizaciju desktop okruženja sa sobom. Svi ovi programi nose i osiguranje softvera, tzv „software assurance – SA“ kao obaveznu komponentu. I svi programi odgovaraju organizacijama koje ih koriste na svojim sistemima ili ih iznajmljuju odnosno koriste „On Premise“, ili „On Cloud“ politiku licenciranja.

Postoje ugovori za najam licenci, kao na primer „Open Value Subscrition“ i „Enterprise Subscription“ i program sa ponudom licenci u trajnom vlasništvu „Enterprise Agreement“.

Kod ugovora sa standardizacijom („Committed“), u osnovi ponude je desktop platforma koja se primenjuje na sve kvalifikovane desktop računare u vašoj organizaciji, standardizovano desktop okruženje. Kod ovih ugovora SA je neodvojivi deo ponude, a tako stičete pravo na najnoviju verziju tokom trajanja ugovora nad celim okruženjem. Kada imate količinski ugovor bilo koje vrste, uvek imate pravo na prethodne verzije, tako da nadogradnju možete izvršiti onda kada vam uslovi vašeg poslovanja to dozvole. Kao što sam pomenuo, možete da uvidite koliko je olakšana administracija softverskih licenci kada imate jedan ugovor za celo okruženje.

Korisni saveti

Licenca „Windows“ desktop operativnog sistema je bez izuzetka nadogradnja. A da bismo nešto nadogradili neophodna je i osnova, ili puna licenca, što se može nabaviti putem „OEM“ načina kupovine. Svaki put kada nabavljate novi računar, najpovoljnije je da ga nabavite sa OEM softverom.

Ceo tekst možete pročitati na blogu takami.rs