Na listi „loših direktora“ APR-a već popisano 570 firmi
| Izvor: Tanjug

Lista loših direktora pred oči svih zainteresovanih građana izašla je pre nepuna dva meseca, a na njoj je, prema podacima Agencije za privredne registre, već popisano 570 firmi.

Od 570 firmi, u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR-u, većina je registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću (doo), što znači da njihovi direktori ne odgovaraju za obaveze firme, već snose samo rizik poslovanja do visine unetog kapitala.

Ova lista je postala dostupna na portalu APR-a od kad je u primeni Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR. Tim Zakonom je uspostavljena Centralna evidencija izrečenih mera, a Zakon se primenjuje od 1. juna 2016.

Takozvana lista loših direktora obuhvata podatke o firmama, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora itd čije je poslovanje sankcionisano zbog krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija.

Takvim rukovodiocima, piše na sajtu APR-a, biće izrečene privremene mere, poput zabrane poslovanja, osnivanja novih firmi ili raspolaganje novcem. Kako je naglašeno, pojedini podaci o privrednim društvima i preduzetnicima biće dostupni, dok drugi, poput onih iz kaznenih evidencija, neće biti javni zbog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U centralnoj evidenciji privremenih ograničenja pravnih lica biće dostupno ime vlasnika ili direktora, kao i osnov po kome je upisan.