Najniža poljoprivredna penzija u Srbiji svega 10.577 dinara – U agraru tek 2,3% penzionera sa punim stažom
| Izvor: B92

Najniža poljoprivredna penzija u Srbiji iznosi 10.577 dinara, a Željko Simić iz PIO fonda rekao je da visina penzije svih poljoprivrednika zavisi od dva parametra – osnovice na koju se uplaćuju doprinosi i dužine trajanja, odnosno, broja godina navršenog staža osiguranja na koji je doprinos uplaćen.

Objašnjava da najveći broj poljoprivrednih osiguranika obično uplaćuje najnižu osnovicu koja je propisana zakonom, a koja je sada nešto preko 22.000 dinara. Nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstava mogu da plaćaju doprinos po većoj osnovici tako da mogu tako da utiču na visinu svoje penzije.

Prema njegovim rečima, ono što je najveći problem kod poljoprivrednika jeste to što je mali broj tih ljudi s punim penzijskim stažom sa 40 ili 45 godina.

– Prema našim podacima, svega 2,3% starosnih penzija iz kategorije poljoprivrednika ostvari penziju sa punim stažom. Dok je to kod osiguranika zaposlenih 40% oni uglavnom uplaćuju doprinos onoliko koliko je potrebno da ispune uslov za starosnu penziju – kaže Simić.

Podseća da se Izmenama zakona propisuje se da pravo na starosnu penziju ostvaruju i muškarci i žene koji imaju 65 godina i 15 godina staža osiguranja ili 45 godina života bez obzira na staž osiguranja. Kod žena, kažu u PIO postoje posebni uslovi, povoljniji.

Inače, u Srbiji ima preko 190.000 poljoprivrednih penzionera, od kojih je oko 14.000 invalidskih. Simić ističe i da se isplata poljoprivrednih penzija vrši na vreme – jednom mesečno. Obavezno penzijsko poljoprivredno osiguranje nije prepreka da se poljoprivrednici jave dobroljnim penzijskim fondovima.