Naknada za trudnice ubuduće ide na račun poslodavca – Počela skupštinska rasprava o zakonima iz oblasti zdravstva
| Izvor: N1

Nova zakonska rešenja u oblasti zdravstva doprineće višem nivou kvaliteta zdravstvenih usluga i unapređenju rada zdravstvenih ustanova, ali i boljem položaju trudnica, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Poslanici Skupštine Srbije započeli su načelnu raspravu o tri zakonska predloga iz oblasti zdravstva. Reč je o izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju i o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koje je Lončar predstavio poslanicima.

Ministar je pojasnio da je izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno da će ubuduće RFZO prebacivati 35% naknade trudnicama na račun poslodavca, a ne na račun osiguranica, kako je do sada bio slučaj. To je, prema njegovim rečima, dovodilo do kašnjenja u isplati tih sredstava, a novim rešenjem trudnice će biti u boljem položaju.

Lončar je predstavio još jednu izmenu u tom zakonu, prema kojoj će potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu biti izdavana na period do kada je osiguranik upućen na rad u inostranstvo, a ne do 12 meseci, kako je bilo do sada.

Kada su u pitanju izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Lončar je objasnio da će osnivačka prava nad kliničkim centrima biti preneta sa grada na republiku. Njima se ponovo omogućava dopunski rad za medicinske radnike u ukupnom trajanju jedne trećine radnog vremena.