Naplata poreza od početka godine rekordnih 905 milijardi dinara – Broj novoprijavljenih preduzeća porastao za 19%
| Izvor: RTS

Dve trećine budžeta pune prihodi koje ubira Poreska uprava. Od početka godine poreznici su naplatili rekordnih 905 milijardi dinara. Stručnjaci ocenjuju da je osim efikasnosti poreznika to rezulat uvođenja sivih tokova privrede u legalne okvire, ali i rasta proizvodnje.

U igri velikih brojeva za 10% veći poreski prihod u ovoj godini meri se milijardama.

– Poreska uprava je u prvih deset meseci naplatila 85 milijardi dinara javnih prihoda više u odnosu na naplatu prošle godine – objašnjava Mira Stanojev iz Poreske uprave.

Sa 166 milijardi dinara prihod od akciza ima rast od 20%, PDV 17%, a doprinosi 4,5%. Iako u ukupnoj naplati nema tako veliki udeo, prihod od poreza na dobit ima najveći skok, čak 28%. Pošto se njime oporezuje ostvareni profit, takav skok naplate šalje dobru poruku.

– Ukazuje na ekonomsku aktivnost, što je u skladu sa ekonomskim indikatorima, na primer najvažniji – rast industrijske proizvodnje – godinu će završiti sa pet odsto rasta ukupne industrijske proizvodnje – kaže Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Za godinu dana objedinjenog rada inspekcijskih službi, broj novoprijavljenih preduzeća porastao je za 19%. Od 600 firmi koje su otkrivene u radu na crno, samo 50 nije prešlo u legalne tokove. Iako u preduzećima borave ređe, otkad udruženo deluju, inspekcije imaju bolji rezultat.

Za privrednike je u ovom momentu najvažnije što je resorno ministarstvo povuklo pravilnik o prijavi PDV-a, koji je trebalo da važi od 1. januara 2017. godine

– Sagledali smo sve te primedbe, sagledali smo potrebu da se menja zakon o PDV-u i onda će se, po tim novim izmenama, to uraditi – ističe ministar finansija Dušan Vujović.