Naredne školske godine dualni model učenja za 19 obrazovnih profila – Više od 2.000 firmi zainteresovano
| Izvor: Blic

Bravar-zavarivač, industrijski mehaničar, električar, modni krojač i avio-tehničar, samo su neki od 19 obrazovnih profila koncipiranih za dualni model učenja, koji će se realizovati u 49 srednjih stručnih škola. To znači da će učenici koji se opredele za ovaj model, u zavisnosti od godine učenja, provoditi jedan, dva ili tri dana na praktičnoj nastavi.

U 49 srednjih škola đaci po dualnom modelu mogu upisati neki od sledećih smerova – tehničar za logistiku i špediciju, operater za preradu metala, oprerater za izradu nameštaja, modni krojač, elektrotehničar obnovljivih izvora energije, električar, mehaničar motornih vozila, industrijski mehaničar i bravar-zavarivač.

Najviše opcija, čak deset ovakvih smerova, nudi Vazduhoplovna akademija u Beogradu – avio-tehničar, mehatroničar za transportne sisteme aerodroma, tehničar vazdušnog saobraćaja, tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost, avio-tehničar za vazduhoplov i motor, avio-tehničar za elektroopremu vazduhoplovstva, mehatroničar za raketne sisteme i mehatroničar u radarske sisteme.

– U sve gore navedene profile planira se upis 1.872 učenika, dok pored toga postoje i 43 profila sa elementima dualnog obrazovanja, što podrazumeva učenje kroz rad u preduzećima ili školskim učionicama-radionicama u maksimalnoj mogućoj meri, sa ukupno planiranih 3.879 učenika. Među ovim profilima najzastupljeniji je trgovac, koji bi po planu trebalo da se realizuje u 40 škola – kažu iz Ministarstva prosvete.

Kada se sve sabere, dualno obrazovanje će, u većoj ili manjoj meri, ući u 127 škola u 69 gradova i opština širom Srbije, sa ukupnim obuhvatom 5.751 učenika.

Kako objašnjavaju iz Ministarstva, zainteresovanost kompanija da pruže podršku ovom modelu prevazišla je sva očekivanja, jer je više od 2.000 njih dostavilo izjave o nameri za saradnju sa školama i podršku učenicima koji će upisati ove profile.

– Agromehanika Boljevac, Hemofarm iz Vršca, Magna Odžaci i FAM Kruševac, samo su neke od kompanija koje će se od septembra prvi put naći u sistemu dualnog obrazovanja. Takođe, nakon pristiglih komentara na Zakon o dualnom obrazovanju i završenim javnim raspravama, MPN će, u saradnji sa svim relevantnim partnerima, uvažiti sve konstruktivne predloge i implemetirati ih u ovaj zakon, a sve u cilju obezbeđivanja kako kvaliteta tako i zaštite dece u procesu dela učenja koja stiču u kompanijama – ističe Gabrijela Grujić, savetnik ministra prosvete za dualno obrazovanje.