NARR odobrila 2,164 miliona dinara za pet udruženja i klastera
| Izvor: eKapija

Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) odobrila je 2.164.100,00 dinara za projekte pet udruženja/klastera. REč je o Programu dodele bespovratnih sredstava za podršku udruženjima/klasterima u 2015. godini selektovanim u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji koji NARR realizuje u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama iz Užica, Kraljeva, Novog Pazara i Leskovca, a finansira ga Vlada SAD, preko Misije USAID-a u Republici Srbiji.

Kako se navodi na sajtu NARR, na javni poziv koji je bio otvoren od 6. do 23. oktobra 2015. godine pet udruženja/klastera podnelo je prijave sa ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti članica udruženja, kao i sa ciljem jačanja saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama i drugim institucijama za podršku.

Odobrena su sredstva za finansiranje projektnih aktivnosti u okviru izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga, zatim za razvoj zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pristup finansijama) i za aktivnosti povezivanja članica – razvoj zajedničke vizije i ciljeva, strateških i operativnih, i razvoj strateških dokumenata, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, marketing udruženja/klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu i traženje partnera.

Spisak odabranih udruženja/klastera nalazi se na sajtu NARR.