NBS blizu odluke o omogućavanju prodaje dugova građana – „Uterivačima“ i nenaplativi bankarski krediti stanovništva
| Izvor: Novosti

Narodna banka Srbije formirala je radnu grupu koja bi trebalo da izradi propis po kome će fondovi i agencije, pored dugova firmi, moći da otkupljuju i nenaplative kredite građana.

Već duže vreme postoji pritisak od strane tih agencija, ali i od strane banaka koje bi se na taj način rasteretile dugova koje ne mogu da naplate. S druge strane, građani strepe poučeni dosadašnjim iskustvom sa uterivačima.

U centralnoj banci kažu da će učiniti sve da dužnike ne dovedu u nepovoljniji položaj od onog u kome bi bili da njihovi dugovi nisu prodati.

Propis se izrađuje po ugledu na slične koji postoje u državama članicama EU i uz nadzor Narodne banke.

– Te institucije će svakako biti obveznici primene propisa o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je na snazi već šest godina – kažu u NBS i dodaju da će „dok se ne stvore uslovi, samo banke i dalje moći da otkupljuju loše kredite stanovništva“.

Novi propisi će biti na razmatranju najranije polovinom ove godine, a počeće da se primenjuju od kraja 2017.

Inače, kada banka proda obaveze klijenta koji ne može da otplaćuje kredit, obično je to po ceni od 10-30% vrednosti duga. Na taj način čisti svoje bilanse, a fond ili agencija idu u dalju naplatu.