NBS ostaje pri proceni rasta BDP od 3% u 2017. – Dinar ojačao zbog bolje makroekonomske situacije

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da centralna banka ostaje pri proceni da će bruto domaći proizvod (BDP) ove godine biti 3%, a iduće godine 3,5%.

Ona je rekla da je u proteklih pet godina, koliko je ona na čelu centralne banke, očuvana cenovna i finansijska stabilnost i da očekuje da će tako biti i u narednom periodu.

Dodala je da je inflacija u Srbiji niska, stabilna i predvidiva poslednje četiri godine i da je inflacija 2012. godine bila 13%, a da je sada 3,2% na međugodišnjem nivou.

– Kamatne stope na kredite privredi, stanovništvu i zaduživanje države su značajno pale čemu je doprinela dobro odmerena monetarna politika – rekla je Jorgovanka Tabaković i dodala da su dobri rezultati fiskalne politike pomogli NBS u ostvarivanju ciljeva.

Navela je i da se problematični krediti privredi nalaze na najnižem nivou u poslednjih devet godina. Ocenila je i da domaći bankarski sektor karakteriše visoka kapitalizacija i likvidnost koje su iznad regulatornih zahteva i otpornost na različite makroekonomske šokove.

Direktor Odeljenja za makroekonomske analize NBS Milan Trajković rekao je da slabiji rast BDP-a privremen.

– Da bi se ostvario rast BDP-a od 3% neophodno je da u preostalom delu godine taj rast bude između 4,5-5% – rekao je Trajković i dodao da postoje izvesni rizici da BDP ide naniže i tada je reč o „šokovima“.

Trajković je istakao da 90% privrede ima odlične rezultate, da prerađivačka industrija raste po stopi od 6%, a izvoz po stopi od 12%.

– Zabeležen je visok rast formalne zaposlenosti i rast zarada – rekao je Trajković i dodao da su „fundamenti dobri“.

Zamenik generalnig direktora sektora NBS za ekonomska istraživanja i statistiku Branko Hinić je rekao da suša neće smanjiti ponudu primarnih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu jer postoje zalihe, ali će smanjiti izvoz te robe.

– Suša će imati minimalan uticaj i na cene voća i povrća na domaćem tržištu – kazao je Hinić.

Dinar ojačao zbog bolje makroekonomske situacije, većih investicija i izvoza

Uzroci jačanja dinara prema evru su bolja makroekonomska situacija u Srbiji, veći priliv stranih direktnih investicija, bolji spoljnotrgovinski rezultati, odnosno manji deficit tekućeg računa i veći izvoz, izjavio je danas direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije (NBS) Nikola Dragašević.

(Foto: wrangler/shutterstock.com)Prema njegovim rečima, zabeležen je i sezonski veći otkup efektivnog stranog novca i pojačana kreditna aktivnost banaka.

Dodao je da je neto prodaja deviza rezidentima u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal, smanjena za oko 15%, a nerezidentima za oko 60%.

Neto otkup efektivnog stranog novca, kako je dodao, povećan je za oko 40% u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal.

Dragašević je podsetio da je zvanični srednji kurs NBS danas 119,4067 dinara i dodao da je dinar na najjačem nivou u odnosu na evro od 6. novembra 2014. godine.

– Od aprila imamo apresijacijske pritiske, koji su doveli do jačanja dinara prema evru za 3,8% – rekao je on i dodao da je u tom peridu NBS kupila 815 mil EUR.