Nemačka preduzeća pozitivno ocenjuju poslovnu klimu u Srbiji – Čak 62% kompanija očekuje bolje rezultate u 2017.
| Izvor: eKapija

Sa konferencije Nemačke kompanije pokazuju optimizam, kada je reč o uslovima poslovanja u Srbiji za 2017. godinu i pozitivno ocenjuju privrednu klimu u našoj zemlji. Anketirani predstavnici su i ove godine ukazali na potrebu intenzivnije borbe protiv korupcije i jačanje pravne sigurnosti i transparentnosti u javnim nabavkama, ali su istakli pozitivna očekivanja u pogledu sopstvenog poslovanja. Tako bi čak 84% kompanija ponovo investiralo u Srbiji, zaključeno je na predstavljanju rezultata ankete o uslovima poslovanja u Srbiji koju je Nemačko-srpska privredna komora ove godine sprovela dvanaesti put.

U istraživanju je učestvovalo 66 preduzeća članica ove poslovne asocijacije, a kao novi pozitivan faktor poslovanja pojavio se kvalitet i dostupnost lokalnih dobavljača. Njegovo prepoznavanje dovodi se u vezu sa uspešnim dobavljačkim inicijativama koje sprovodi Nemačko-srpska privredna komora.

Dok je 2016. više od 50% ispitanika smatralo da je ekonomsko stanje loše, u aktuelnoj godini skoro polovina (47%) vidi situaciju kao zadovoljavajuću, a 14% navodi da je dobra. Najveći broj kompanija smatra da će u toku 2017. ekonomska situacija u Srbiji ostati nepromenjena – 59%.

Kompanije sopstveno poslovanje ocenjuju boljim nego opštu privrednu klimu, pa tako 62% njih očekuje poboljšanje u ovoj godini, a 48% smatra da će biti prostora za nova zapošljavanja, dok 13% najavljuje moguće smanjenje broja radnika.

Predsednik Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger ukazao je na pozitivnu činjenicu da 48% kompanija veruje da će tokom 2017. realizovati nove investicije, za razliku od 11% koje su suprotnog mišljenja. On je podatak o ulaganjima istakao kao plus za srpsku privredu, jer, kako je rekao, preduzeća investicije planiraju samo onda kada očekuju srednjoročni ili dugoročni uspeh.

– Investicije su izdatak iza kojeg stoji poslovni plan koji predviđa povrat tih troškova i stvaranje novih prihoda. Ako se investira, to je iz dobrog razloga i očigledno su učesnici ankete mišljenja da će se investicije isplatiti i da su opravdane – konstatovao je Zeliger.

Prema rečima ambasadora Nemačke u Srbiji Aksela Ditmana, da bi kompanije iz te države zadržale svoje poslovanje u našoj zemlji, ali i preporučile Srbiju kao investicionu destinaciju, one insistiraju na pouzdanosti i mogućnosti planiranja.

– Očekivanja privrednika usmerena su na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i efikasniju javnu upravu. Nemačka će i dalje podržavati Srbiju kao fer i pouzdan partner, i pomoći će joj da sprovede reforme koje su potrebne da bi bila primljena u Evropsku uniju – rekao je Ditman.

On je dodao da zainteresovanost Nemačke za saradnju u oblasti privrede pokazuju i brojne posete zvaničnika te države, ali i brojni projekti, poput reforme stručnog obrazovanja i uvođenja dualnog obrazovanja, koje u Srbiji sprovode sa partnerima iz Austrije i Švajcarske.

– To ima veoma bitnu ulogu kako bi se ovde obezbedilo bolje obrazovanje i povećale šanse za zapošljavanje. Zajedno sa Vladom Srbije pokušavamo i da povećamo okvirne uslove za osnivanje preduzeća kroz startap kompanije – rekao je Ditman.

Prilikom ocenjivanja faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, u anketi su najlošije ocenjeni borba protiv korupcije i kriminala, pravna sigurnost, poreski sistem i poreska uprava, transparentnost pri javnim tenderima i efikasnost javne uprave. Zadovoljavajuće ocene nemačkih kompanija dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji, poput produktivnosti i motivacije zaposlenih, njihovih kvalifikacija, akademskog obrazovanja i troškova rada.

U okviru ankete, koja je sprovedena u 16 država Srednje i Istočne Evrope, učesnici su ocenjivali i druge države. Tako se u kategoriji atraktivnosti privredne lokacije Srbija našla na 11. mestu od ukupno 19 zemalja, baš kao i prošle godine. Kompanije koje već posluju u Srbiji imaju bolje mišljenje od preduzeća koja nikada nisu poslovala u našoj zemlji.

Martin Knap, izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, najavio je da će ovogodišnja dobavljačka inicijativa koju organizuje ova poslovna asocijacija biti održana 30. i 31. maja u Beogradu, uz učešće oko 40 nemačkih kompanija. On je naveo da je trgovinska razmena Srbije i Nemačke u 2016. godini bila vredna blizu 3,8 mlrd EUR, što je 12% više nego prethodne godine. Izvoz Srbije je u 2016. godini porastao za 17%, a uvoz iz Nemačke je u istom periodu povećan za 7%.

– Smatramo da je tome najviše doprinela dobavljačka inicijativa koja je ove godine održana sa pokrajinom Severna Rajna-Vestfalija, na kojoj je učestovalo oko 70 nemačkih preduzeća u potrazi za lokalnim dobavljačima iz Srbije – istakao je Knap, uz podsećanje da je trenutno na srpskom tržištu aktivno oko 400 preduzeća sa nemačkim kapitalom.

Ove kompanije investirale su više od 1,8 mlrd EUR, a zapošljavaju više od 31.000 ljudi.

Lideri regiona u julu o zajedničkom tržištu

Na pitanje o situaciji u Makedoniji i koliko kriza u regionu utiče na utisak nemačkih privrednika o uslovima poslovanja u Srbiji, ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman rekao je da se Evropska unija angažuje za perspektivu Zapadnog Balkana.

– U julu će u Trstu biti održan sastanak lidera regiona na kome će se razgovarati o zajedničkom tržištu – rekao je Ditman i dodao da se od sastanka u Trstu očekuju konkretni rezultati.

On je naveo i da privrednici prilikom izbora zemlje u kojoj će poslovati imaju u vidu ceo region.