Neto dobit privrednih društava u Srbiji u 2016. iznosila 229 milijardi dinara – Broj zaposlenih povećan za 45.157 radnika
Izvor: eKapija/Tanjug

Ukupan neto dobitak privrednih društava u Srbiji u prošloj godini imao je rast od 17,5% i iznosio je 534,4 milijardi dinara, dok je neto gubitak iskazan na nivou svih društava smanjen za 21,2% u odnosu na 2015. i iskazan je u iznosu od 305,1 milijardu dinara, podaci su Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2016. koju objavljuje Agencija za privredne registre (APR).

Privredna društva su 2016. godinu, zbirno gledano, završila sa pozitivnim neto rezultatom u iznosu od 229,3 milijardi dinara.

Sa neto dobitkom je poslovalo ukupno 57.160 privrednih društva, a sa neto gubitkom 27.194 društva, dok neto rezultat nije iskazalo 13.189 društava.

Značajan rast ukupne profitabilnosti privrednih društava u prošloj godini, kako je naglašeno, najvećim delom je ostvaren je iz njihove poslovne aktivnost.

Predstavnica APR-a iz Registra finansijskih izveštaja Ružica Stamenković kazala je da su privredna društva i prethodnih godina iz primarne delatnosti generisala dobitak, naglašavajući da je u 2016. pozitivan rezultat ostvaren po tom osnovu beležio dinamičniji rast koji je bio 28,4% veći nego godinu dana ranije i iznosio je 515,6 milijardi dinara.

Dodatni impuls uvećanju profitabilnosti privrednih društava dao je i rezultat ostvaren po osnovu usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti, i taj gubitak smanjen je za 27,6% u poređenju sa prethodnom godinom i iznosio je 80,9 milijardi dinara.

U 2016. na nivou svih privrednih društva iskazan je negativan rezultat po osnovu finasiranja od 123,9 milijardi dinara, a koji je veći za 17% u odnosu na prethodnu godinu.

Prošle godine nastavljeno je i povećanje broja zaposlenih i privredna društva su u 2016. na ukupnom nivou zapošljavala 1.036.057 radnika, što je godišnji rast zaposlenosti za 45.157 radnika.

Posmatrano po sektorima, najveći pozitivan neto rezultat koji je praćen i rastom zaposlenosti, ostvaren je u sektoru prerađivačke industrije i tu se beleži dobitak od 912,1 milijardu dinara, dok je broj zaposlenih povećan za 13.662 radnika i taj sektor je zapošljavao najveći broj radnika, njih 319.150.

I sektor trgovine na veliko i malo izdvojio se prošle godine prema broju zaposlenih i visini iskazanog pozitivnog neto rezultata sa 8.653 radnika, odnosno ukupno 204.908 zaposlenih i dobitkom od 41,6 milijardi dinara, koji je za 2,6% manji nego 2015.

Intenzivan rast broja zaposlenih, od 9.930 radnika, ispoljen je i u sektoru administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti i taj sektor beleži i višestruki godišnji rast profitabilnosti, jer je pozitivan neto rezultat uvećan sa 0,8 milijardi na tri milijarde dinara. Visok rast profitabilnosti i rast zaposlenosti karakteriše i sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom gde je ukupan dobitak bio 29,5 milijardi dinara i veći je za 113,1% od 2015, a broj zaposlenih je porastao za oko 3.500 na 42.217 radnika.

Sektor stručnih i naučnih delatnosti je u 2016. beležio 2,6 puta veći pozitivan neto rezultat nego godinu dana ranije i on je iznosio 17,9 milijardi dinara, dok je u njemu broj zaposlenih bio 55.731 radnika ili za oko 3.600 radnika više.

Sektor komunikacija i informisanja u 2016. zabeležio je pozitivan neto rezultat od 33,4 milijarde dinara, dok je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zabeležen dobitak od 8,6 milijardi dinara.

Negativni rezultati u prošloj godini zabeleženi su u sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, gde je gubitak bio oko 21 milijardu dinara, što je za 72% više nego prethodne godine, kao i u u sektoru građevinarstva, gde je ukupan gubitak bio 6,1 milijardu dinara, ali je bio manji za oko tri petine u odnosu na 2015.

Negativne rezultate u 2016, kao i prethodne godine beleži i sektor nekretnina od 3,1 milijardu i sektor usluga smeštaja i ishrane od 2,7 milijardi dinara.

Posmatrano teritorijalno, u prošloj godini najintenzivniji rast pozitivnih rezultata i broja zaposlenih ostvarila su privredna društva u Beogradskom regionu – 133,7 milijardi dinara ili za 76,6% više nego 2015, sa rastom zaposlenih od 5,7%, odnosno u društvima tog regiona je bilo zaposleno 456.324 radnika ili 44% ukupnog broja radnika u svim privrednim društvima.

Javna preduzeća nastavila sa profitabilnim poslovanjem

Javna preduzeća su u 2016. nastavila sa profitabilnim poslovanjem i pozitivan neto rezultat na ukupnom nivou iznosio je 21,2 milijarde dinara i za 61% je veći nego prethodne godine. Javna preduzeća u Srbiji, kojih je u 2016. bilo 554, što je za 15,2% više nego 2015, zapošljavala su u prošloj godini 120.000 radnika ili za 5.554 radnika više nego godinu dana ranije.

Sa neto dobitkom u 2016. poslovalo je 369 javnih preduzeća, dok je sa neto gubitkom bilo 127 javnih preduzeća, dok neto rezultat nije iskazalo 31 preduzeće.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kazao je da je na početku mandata ove Vlade bilo 526 nerešenih preduzeća, a da ih sada ima oko 150.

– Verujemo da ćemo godinu zavšiti sa ispod 100 nerešenih preduzeća, a jako je važno što nijedno preduzeće nije zaštićeno i da posluju po svim tržišnim principima – rekao je on naglasivši da se intenzivno radi na rešavanju statusa preduzeća iz petrohemijskog kompleksa, Galenike i Bora.