Neto prihod Credit Agricole Grupe u 2015. godini porastao 22,7%
| Izvor: eKapija

Neto prihod Credit Agricole Grupe u 2015. godini iznosi 6,043 mil EUR, što predstavlja rast od 22,7% u poređenju sa prethodnom godinom. U poslednjem kvartalu 2015. godine neto prihod Grupe iznosi 1,564 mil EUR, što predstavlja porast od 16% na godišnjem nivou.
Ovako dobri rezultati su u skladu sa ciljevima koji su postavljeni u srednjeročnom planu (2014-2016), navedeno je u saopštenju banke. Oni su posledica održivog rasta u prihodima (do 5,3% tokom godine), striktne kontrole troškova (do 3,5%), relativno stabilnih troškova rizika uključujući i naknade za pravna pitanja (do 3,0%) i značajnog doprinosa investicionih aktivnosti. Sve poslovne linije beleže snažan poslovni momentum kako u sferama kreditiranja i depozita, tako i u rastu aktive kojom se upravlja.

Tokom 2015. godine Credit Agricole Grupa je nastavila da ojačava svoju finansijsku strukturu. Krajem decembra 2015. adekvatnost kapitala CA grupe je iznosila 13.7% što je 395 baznih poena iznad propisanog minimuma od 9,75% za 2016. godinu i čini Credit Agricole jednom od najjače kapitalizovanih banaka u Evropi.