Nezadovoljstvo poslom veće posle 35. godine života

Što smo stariji, sve je veća šansa da ne volimo svoj posao – barem ako je verovati nedavnoj anketi urađenoj na uzorku od 2.000 zaposlenih u Velikoj Britaniji.

Prekretna tačka je 35. godina života. Broj ljudi nezadovoljnih na svom poslu duplira se kada se pređe ova granica, tačnije jedna od šest osoba starijih od 35 ne uživa u svom poslu, prenosi Bloomberg.

Situacija postaje još gora kada ljudi pređu 55. godinu života, jer je čak trećina ispitanika izjavila da se ne oseća cenjeno na poslu, a šestina da nema prijatelje na radnom mestu.

– Dođe vreme kada ili niste ostvarili neki uspeh, ili vas je posao istrošio ili vam jednostavno životno iskustvo govori da je porodica važnija – kaže jedan od istraživača i dodaje da tada pitate sebe zašto uopšte radite.

Naravno, jedna anketa ne znači da je sve tako crno. Druga istraživanja pokazuju da zaposleni u kasnijim periodima života tvrde da su im veštine usaglašenije s poslom i da imaju više uticaja i slobode na radnom mestu. Mnoge kompanije zbog ovoga postaju kreativne u osmišljavanju beneficija koje nude, fokusirajući se na maksimiziranje zadovoljstva na poslu i kontrole stresa.

Istraživanje koje je sproveo CNBC pokazalo je da SimpliFlying, firma koja se bavi marketingom u avijaciji, zahteva od svog osoblja da na svakih osam nedelja uzmu jednu sedmicu odmora.

Za one koji nisu zadovoljni na svom poslu, jedan od stručnjaka savetuje da se potrude da se sprijatelje sa kolegama i fokusiraju na poslovne projekte kojima bi se sa strašću posvetili, prenosi Fox News.