Niže cene regionalnog rominga od 1. jula

Cene rominga u regionu, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, biće ponovo snižene od 1. jula, saopštila je u petak (30. juna 2017. godine) Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Cene će biti snižene na osnovu Sporazuma o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, kojim su određene maksimalne cene usluga rominga u državama potpisnicima Sporazuma.

Od 1. jula u pomenutim državama maksimalna cena odlaznog poziva u romingu (cena po minutu i u evrima bez PDV-a) je 0,19 EUR, maksimalna cena dolaznog poziva u romingu je 0,05 EUR, maksimalna cena SMS poruka u romingu – 0,06 EUR, a maksimalna cena za usluge prenosa podataka i MMS poruka u romingu (cena po MB/poruci) 0,20 EUR.

Operatori mogu da ponude i niže cene od maksimalnih koje su predviđene Sporazumom, dodaje se u saopštenju.

RATEL je podsetio da je Sporazum o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključen 2014. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.