Niže kazne za kašnjenje sa uplatom poreza – Novine u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji
| Izvor: eKapija

Skupština Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim je predviđeno smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Zakon predviđa i blaže kazne za pravna lica. Tako će vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti umesto sadašnjih 150.000 dinara biti kažnjeni sa 100.000 dinara. Predviđeno je i da dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje ne mogu zastareti, a menja se i redosled uplaćenog iznosa namenjenog poreza. Od 1. januara 2016. godine prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate.

Takođe, preciziraju se odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Menja se i unapređuje rešenje koje se odnosi na neregistrovanu delatnost – kada poreski organi u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost onda dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.
To je jedan od zakona koje je Skupština Srbije usvojila juče.