Nova tarifa za rad izvršitelja – Izmenjeni pravilnik uveo niže naknade
| Izvor: eKapija

Od 30. januara 2016. godine izvršitelji u Srbiji rade po izmenjenoj tarifi, saopštila je Komora izvršitelja.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, izvršitelji će naplaćivati manje naknade za svoj rad. Prema novom Pravilniku smanjeni su iznosi nagrade koja pripada izvršitelju za pripremanje i vođenje predmeta, donošenje zaključka za izvršenje za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga i za donošenje zaključka o predlogu za sprovođenje izvršenja u procenjivim predmetima, prema vrednostima glavnog potraživanja za iznos do 12.000 dinara, kao i za iznose od 12 do 30 hiljada dinara.

Tako će za iznos duga do 12.000 dinara inicijalni troškovi za rad izvršitelja biti 1.800 dinara, umesto dosadašnjih 3.000 dinara. Za dug od 12.000 do 30.000 dinara, umesto 3.000 izvršitelji će naplaćivati 2.400 dinara.

Za troškove sastavljanja zahteva državnom organu za pribavljanje podataka o imovini izvršnih dužnika, izvršitelji će takođe naplaćivati manje – umesto dosadašnjih 6.000 dinara tarifa će sada biti 3.600 dinara.

Prema novom Pravilniku i nagrada za uspešno sprovođenje izvršenja biće smanjena za iznose dugovanja do 12.000 dinara i iznosiće 1.800 umesto dosadašnjih 3.000 dinara.

Pravilnik sa pomenutim izmenama primenjivaće se do 1. jula 2016. godine, s obzirom na to da tada stupa na snagu novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, te će u skladu sa tim biti donet novi Pravilnik o tarifi koji će biti u skladu sa novim zakonom, navodi se u saopštenju Komore izvršitelja.

Izmenjenim Pravilnikom o tarifi uvodi se nov način obračuna naknade za rad izvršitelja, koji će biti transparentniji, precizniji i koji će izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku omogućiti da na jednostavniji način utvrde troškove za rad izvršitelja.