Novi model finansiranja proizvodnje bilja
| Izvor: RTV

Nedavno su usvojene izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi kojima se uvodi novi model finansiranja biljne proizvodnje kojim će se, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede, raspoloživi novac iz budžeta deliti prema broju prijavljenih hektara.
To je akontacioni deo a razlika će se isplaćivati u narednoj godini.

Još uvek se ne zna koliki će biti iznos subvencija jer je u toku priprema krovne uredbe uz napomenu da podnošenje zahteva za podsticaje za 2016. počinje od 1. februara.