Novi pravilnik o izdavanju, vođenju i evidenciji putnih naloga
| Izvor: eKapija

Novi Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima stupio je na snagu, a primenjivaće se počev od 12. februara 2017. godine.
Novina u novom pravilniku o putnim nalozima jeste ta da počevši od 12. februara 2017. godine ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila, odnosno putni nalozi i evidencija o njima se vode samo za autobuse i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz. Pravilnikom je propisan sadržaj putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o putnim nalozima.

Danom početka primene novog pravilnika o putnim nalozima prestaje da važi Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl.glasnik RS“, br. 20/96 i 32/2010).

Za kompletan Pravilnik

kliknite za PDF fajl