Novi Sad objavio konkurs za samozapošljavanje – Za pokretanje privatnog biznisa do 400.000 dinara
| Izvor: eKapija

Grad Novi Sad je objavio Javni poziv za samozapošljavanje za nezaposlena lica koja žele da započnu svoj privatni biznis. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 150.000 do 400.000 dinara u zavisnosti od vrste delatnosti i visine troškova i potrebnih ulaganja iskazanih u biznis planu.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci, a ukoliko se više nezaposlenih udruži, svako lice podnosi pojedinačan zahtev za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 150.000 do 400.000 dinara.

Novi Sad je za ovaj javni poziv izdvojio 15 miliona dinara.

Da bi nezaposleno lice moglo da podnese zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje neophodno je da je prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva, da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji NSZ-a, da ima urađen biznis plan na obrascu koji je dostupan na sajtu Grada i da je ispunilo sve ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Gradu i NSZ.

Javni poziv za dodelu subvencija otvoren je do 16. maja, a zahtevi se podnose Gradskoj upravi za privredu.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete pronaći OVDE.