Novi zakon o poreskom postupku donosi znatno manje kazne za neplatiše
| Izvor: Radio 021

Od 1. januara 2016. godine građani koji porez ne plate na vreme, umesto dosadašnje kazne od 50.000 dinara, ubuduće će biti kažnjavani sa 5.000 dinara, prenosi portal 021.

Smanjenje kazne je predviđeno zakonom o poreskom postupku koji stupa na snagu 1. januara i odnosi se na porez na imovinu, dohodak, plovila, splavove ili oružja. Svi ovi porezi se plaćaju u četiri rate tokom godine, a kazni podleže svaki dug bio on 200 ili 2.000 dinara.

Pored niže kazne za građane, Zakon predviđa i blaže kazne za pravna lica. Tako, vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti, umesto dosadašnjih 150.000 dinara biće kaženjeni sa 100.000 dinara.

Izmenama zakona menja se i redosled uplaćenog iznosa namenjenog poreza. Dosad su prvo bili namirivani troškovi naplate, zatim iznos zatezne kamate i na kraju glavna poreska obaveza. Sada se redosled menja u suprotnom smeru. Tako, sve što se uplati ide prvo na glavni poreski dug, zatim na kamate, pa tek onda na troškove naplate.

Predviđeno je i da dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne mogu zastareti, što znači da će zakon poslodavca koji nije uplatio doprinose zaposlenima na uplatu uvek obavezivati.

Kako je navedeno, ukupan dug državi za poreze i doprinose je 600 milijardi dinara.