Novim pravilnikom propisana sadržina Registra privrednih subjekata
| Izvor: eKapija

Ministar privrede doneo je 20. aprila 2016. godine Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci domaćih i stranih privrednih društava i predstavništva stranih privrednih društava, kao i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom.

U Registru se evidentiraju upis, promena i brisanje podataka, dokumenata i zabeležbi o subjektu registracije, i objavljuju se dokumenta u skladu sa zakonom.

Registar sadrži podatke o subjektu registracije koji su propisani zakonom kao predmet registracije, među kojima su: poslovno ime, adresa sedišta, datum osnivanja, datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta, matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj, poreski identifikacioni broj (PIB)…

Pravilnikom se određuje i dokumentacija potrebna za registraciju svih vrsta privrednih subjekata.

Pravilnik stupa na snagu 30. aprila 2016. godine.

kliknite za PDF fajl