NSZ raspisala javne pozive za samozapošljavanje i dodelu subvencija poslodavcima
Izvor: Tanjug

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da je danas raspisala javne pozive i konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih programom rada za ovu godinu.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su u dnevnom listu “ Večernje novosti“ i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

NSZ raspisala je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje i javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Takođe objavljen je konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invalididtetom bez radnog iskustva, poziv poslodavcima za subvencije dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći, kao i poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca.