Objavljen poziv za subvencionisanu nabavku novih traktora – Uprava za agrarna plaćanja pripremila 210,5 miliona dinara
| Izvor: Tanjug

Uprava za agrarna plaćanja je objavila javni poziv za nabavku novih traktora snage motora do 100 kilovata, a zahtevi za odobravanje podsticaja mogu se podneti od 10. aprila do 19. maja. Za odobravanje prava na podsticaje, u skladu sa ovim javnim pozivom, opredeljena su sredstva od ukupno 210,5 miliona dinara.

Za ovu vrstu subvencija mogu da konkurišu sva poljoprivredna gazdinstva koja u svojoj setvenoj strukturi imaju prijavljeno najmanje 0,5 hektara jagodastog voća ili vinove loze odnosno najmanje jedan hektar jabučastog, koštičavog ili jezgrastog voća odnosno povrća.

Podsticaje mogu ostvariti lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu (fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga).

– Svi koji su konkurisali za ovu vrstu subvencija po dobijanju rešenja o odobravanju podsticaja, prema pravilniku, svoju investiciju treba da realizuju u roku od 90 dana – rekao je direktor Uprave Žarko Radat. On je naglasio da će Uprava obradu i procesuiranje zahteva započeti odmah po ponošenju prvih zahteva.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicija za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu ili povratarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

Uz obrazac zahteva, pored ostalog, podnosilac dostavlja predračun za nabavku novog traktora (ne stariji od 30 dana), izjavu proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen poljoprivrednim radovima u voćarstvu, vinogradsrstvu i povrtarstvu.

Podnosi se i obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna.

Posle realizacije investicije lice kome je odobrano pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja, uz koji dostavlja i račun, otpremnicu, propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, garantni list i overenu kopiju saobraćajne dozvole za predmet investicije.

Ako je podnosilac zahteva sam direktno izvršio uvoz predmeta investicije, dostavlja i jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list.

Ceo javni poziv možete pogledati OVDE.