Objavljeni besplatni materijali za učenje programiranja u osnovnim školama

U susret uvođenju Informatike i računarstva kao obaveznog predmeta za peti i novog izbornog predmeta za šesti razred osnovne škole, Fondacija Petlja je na portalu Petlja.org objavila materijale za učenje programiranja namenjene učenicima i nastavnicima.

Predmet Informatika i računarstvo će od ove školske godine postati obavezan predmet u petom razredu osnovnih škola u Srbiji. Sam predmet ima tri nastavne teme, Informacione i komunikacione tehnologije (IKT), Digitalnu pismenost i Računarstvo, a u okviru teme Računarstvo predviđeno je da se uči programiranje u vizuelnom programskom jeziku.

Od šestog razreda će se izborni predmet Informatika i računarstvo učiti po novom nastavnom programu gde je predviđeno programiranje u tekstualnom programskom jeziku u okviru nastavne teme Računarstvo.

Kao svoj doprinos uvođenju programiranja u osnovne škole, Fondacija Petlja je na web strani www.petlja.org objavila besplatne priručnike, praktikume i zbirke kako bi podržala nastavnike u realizaciji nastavne teme Računarstvo, a učenike da što lakše savladaju programiranje. Materijali su interaktivni, jednostavni i zanimljivi, čime je ujedno dat odgovor na pitanje kako petaci i šestaci mogu da uče programiranje, a da to ne bude suvoparno i dosadno.

Na portalu Petlja.org za učenike petog razreda objavljeni su „Programiranje u Skreču, priručnik za peti razred“ i „Programiranje u Skreču, praktikum za peti razred“, dok su za učenike šestog razreda objavljeni „Programiranje u Pajtonu, priručnik za šesti razred“, „Programiranje u Pajtonu, zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred“ i „Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred“.