Od 1. januara važe novi propisi o penzionisanju
| Izvor: Beta

Prema novim propisima za penzionisanje, koji su u primeni od 1. januara 2016. godine, žene će u starosnu penziju ići kada napune 61 godinu života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju predviđa da se do 2032. godine za žene postepeno pomeraju uslovi za starosnu penziju, da bi od tada 65 godina života bio uslov za punu penziju.

Za muškarce i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

I muškarci i žene punu starosnu penziju mogu da ostvare sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od ove godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina i osam meseci života, a ženama 37 godina staža i najmanje 55 godina života.

U slučaju prevremenog penzionisanja, penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života, a ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4%.