Od januara novi uslovi za odlazak u penziju
Izvor: Tanjug

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane da od 1. januara 2015. godine stupaju na snagu nove odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prenosi Tanjug.

Fond navodi da će se do 2032. godine kod žena postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Kod muškaraca i dalje važe uslovi penzinisanja sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža.
baner1
Osim ovog osnova za punu starosnu penziju, i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.

Od 1. januara i muškarci i žene će imati mogućnost prevremenog penzionisanja, tako što će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godina.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos mora da prestane najkasnije 30. decembra.

Zahtev za penziju se podnosi najkasnije do 31. decembra, što može da se učini i poštom, preporučenom pošiljkom.

Sve filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radiće puno radno vreme 31. decembra, a Filijala u Beogradu radiće poslednja tri dana do 18 časova, kako bi se omogućilo osiguranicima koji ispunjavaju uslov za penziju po važećem zakonu za ovu godinu, da blagovremeno podnesu zahtev.