Od maja niže osnovice za uplatu doprinosa za penziju
Izvor: Politika
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je danas da građanima koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za maj ove godine važe nove osnovice osiguranja, koje su u odnosu na prethodni period niže za 6,4%, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.012 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 300.170 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26%, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.463,12 do 78.044,20 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul ove godine.