Od radnika se sve češće traži da osnuju sopstvenu agenciju – Poslodavci našli način da ne plaćaju doprinose
| Izvor: Novosti

Traže kadar, ali ne i radnike. Njima su potrebni već registrovani preduzetnici. Poslodavci u Srbiji sve češće od izabranog kandidata za upražnjeno radno mesto traže da osnuje sopstvenu agenciju.

Kako pišu Novosti, umesto da zaposlenom plaćaju za njegove usluge, firme taj novac uplaćuju njegovoj firmi. Na taj način štede na porezima i doprinosima, ali i imaju trasiran put za eventualno izvlačenje novca iz sopstvenog preduzeća.

Telefonski operatori, programeri, knjigovođe – gotovo da nema profila za koji poslodavac ne bi radije da uposli registrovanog preduzetnika.

Knjigovođe objašnjavaju da pritom ne krše zakon.

– Angažovanje radnika tako što on otvara preduzetničku radnju preko koje plaća svoje doprinose, a s poslodavcem ima ugovor o poslovnoj saradnji i mesečno fakturiše svoje usluge poslodavcu, sve je češća pojava i veoma je primetna kod programerskih poslova. Nije redak slučaj da strana firma angažuje jednu programersku preduzetničku radnju, koja potom organizuje otvaranje većeg broja manjih radnji – objašnjava predsednik Poslovnog udruženja Uvra Jovan Beara.

On dodaje da su te preduzetničke radnje uglavnom paušalci i da bez problema podižu gotovinu od 6 miliona dinara koji su fakturisani. Po pravilu uredno namiruju obaveze prema državi, što je verovatno i jedan od uslova za saradnju.

– S obzirom na to da paušalac može da ima prihod od oko 4.000 EUR mesečno i da sav iznos, posle plaćanja troškova doprinosa, može podići bez ikakvog pravdanja, postoji mogućnost pranja novca u manjem obimu. Ukoliko je puno takvih firmi povezano, onda je moguć i veći obim frekvencije keša – ukazuje Beara za Novosti.

Prema radniku koji je zaposlen preko svoje preduzetničke radnje poslodavac nema skoro nikakve obaveze iz radnog prava. On sa njegovom agencijom sklapa ugovor i plaća mu uslugu. Nema bolovanja, otpremnine, minulog rada.

– Mislim da još nije to toliko masovna pojava, lično sam čula za dva slučaja, ali to je definitivno pravac u kojem ide naše tržište rada. Vrlo brzo će doći vreme kada će rad na određene i neodređeno biti izuzetak. Naši poslodavci idu ka što većem profitu i što manjem trošku zaposlenih, a to je posledica nameta države. Opterećenja rada od 63% je, ma šta ko rekao, veće nego u većini zemalja Evropske unije – zaključuje Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.