Od sredine 2017. građani Srbije moraće da rade za socijalnu pomoć
| Izvor: Dnevnik

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalnu i boračku politiku Nenad Ivanišević najavljuje da će građani Srbije od sredine naredne godine morati da rade da bi zaradili socijalnu pomoć. On kaže i da u Srbiji trenutno ima 175.000 radno sposobnih ljudi koji primaju tu pomoć.

– Mađarska je napravila odličan model po kojem 250.000 ljudi radi da bi dobijalo socijalnu pomoć. Mi planiramo da počnemo da sprovodimo sličan model, po kojem će 175.000 radno sposobnih ljudi koji primaju socijalalu biti zaposleno na raznoraznim poslovima. Primaoci socijalne pomoći po tom modelu mogli bi raditi na poslovima u poljoprivedi, održavanju puteva i higijeni. Uz rad, oni će ići na kurseve iz raznih zanata da bi u budućnosti mogli lakše da nađu stalan posao – rekao je Ivanišević.

O nameri države da radno sposobne korisnike socijalne pomoći „natera“ da je, kada za to postoji mogućnost, zarade, priča se već duže, ali praksa je pokazala da oni nisu pretereno zainteresovani za bilo kakav posao niti radno aktiviranje.

Nedavno je ministar Aleksandar Vulin izračunao da socijalna pomoć za četvoročlanu porodicu mesečno izađe 22.000 dinara, odnosno koliko zaradi i zaposleni radnik na minimalcu, a takvih je u Srbiji više od 400.000.

– Osim iznosa od 8.000 dinara, koji leže na račun nosioca socijalne pomoći, na polovinu tog iznosa ima pravo drugi odrasli član porodice, dok je za decu obezbeđeno po 2.350 dinara, plus dečji dodatak, koji se, u zavisnosti od kategorije, kreće od 2.650 do 3.450 dinara – objasnio je Vulin.

– Kada se sve to sabere, dođe se do cifre od 22.000 dinara, koliko je i zarada radnika koji prima minimalac. Država sada planira da primaoce socijalne pomoći radno aktivira – dodaje.

Da bi se korisnici socijalne pomoći naterali da se radno aktiviraju, potrebno je menjati Zakon o socijalnoj zaštiti i upravo u njega uvesti novinu koja će značiti da se menja način sticanja novčane socijalne pomoći i uvesti radno angažovanje kao kriterijum za njeno dobijanje.

Vlada Srbije jeste 2014. godine donela Uredbu po kojoj, da bi neko ostvario pravo na socijalnu pomoć, treba da se obrazuje ili uključi u društveno koristan rad, ali taj akt nije obavezujući i rezultati su od opštine do opštine različiti. No, opšta ocena lokalnih samouprave je da je malo primalaca socijalne pomoći koji su spremni da rade i prihvate ponuđene privremene i povremene poslove, kao i obuku ili dokvalifikaciju jer su zadovoljni onim što dobiju od države ne radeći ništa.