• Oprostite, čime se bavite?
 • Znate, ja sam PR.
 • Pi – šta? Vauuu, pa super, to je lepo… a šta je to?

Biti PR. Veoma lepo, zvučno i kompleksno zanimanje.

Dosta ljudi misli da su to oni lepi ljudi u lepoj garderobi što pričaju tamo nešto na TV-u i smeškaju se.

Ovo je najzanimljivija definicija PR-a. Verujte da neki ljudi tako misle. Pitao sam minimum 20 – ak ljudi razne dobi.

Šta je to PR i ko su ljudi koji se time bave? Šta sve oni moraju da znaju i koje veštine moraju da poseduju? Koje su to PR aktivnosti i alati?

Definisanje PR – a

PR (Public Relations) je planirana aktivnost kojom se uspostavlja i održava komunikacija između određene organizacije i okoline.

To je ujedno pažljivo isplanirana strategija koja se brine o ugledu organizacije sa ciljem da se postigne podrška javnosti i da se utiče na njene stavove o toj organizaciji.

PR aktivnosti 

 • Event management
 • Sponzorstva,
 • Krizno komuniciranje,
 • Odnose s medijima,
 • Uredničke zadatke,
 • Pripremu komunikacijskih projekata,
 • Press clipping,
 • Image management,
 • Upravljanje identitom i ugledom,
 • Strateško planiranje,
 • Interno komuniciranje,
 • Upravljanje reputacijom,
 • Lobiranje i odnose s finansijskom javnošću,
 • Ispitivanje javnog mnjenja (u saradnji s agencijama za istraživanje tržišta),
 • Evaluaciju sprovedenih aktivnosti.

Analiza rezultata aktivnosti

Kvalitetan i sveobuhvatan rad PR eksperata nije moguće bez više ozbiljno dobrih analiza. To se u stručnim krugovima PR stručnjaka nazivaju “procene”.

Te procene bave se sledećim pitanjima: ko smo mi? Ko je naša organizacija? Čime se bavimo? Šta su naše jake a šta slabe strane? Šta slabe strane mogu prouzrokovati i kako prevazići te nedostatke?  

Uspešna PR strategija se oslanja na dugoročne planove, i ne bi trebalo da bude vođena isključivo brzim odlukama i kratkoročnim ciljevima.

Ozbiljan i moderan PR u svom radu prvo definiše ciljnu grupu kojoj se obraća i imidž koji kompanija treba da izgradi ili održi.

Interne i eksterne interesne grupe

Interne interesne grupe (u okviru same kompanije) su:

 • vlasnici,
 • menadžment,
 • zaposleni,
 • partneri.

Eksterne interesne grupe (van kompanije) su:

 • klijenti, potrošači,
 • mediji,
 • društvena zajednica,
 • država.

Ciljevi PR aktivnosti

 • kreiranje određenog imidža u svesti interesnih grupa,
 • izgradnja i održavanje dobrih odnosa sa javnošću,
 • pozicioniranje na tržištu,
 • podizanje svesti o važnosti društvene odgovornosti.

U ozbiljnim i uspešnim kompanijama, promocija i marketing imaju veliki značaj.

Još par bitnih stavki:

 • odredite ciljnu javnost – publiku,
 • oblikujte poruku,
 • uskladite njen ton,
 • komunicirajte u skladu sa strategijom,
 • osluškujte, predvidite reakcije i pripremite se za njih.

O konferencijama za novinare, uživo prenosima i drugim PR alatima govorićemo idući put.

Obzirom da je oblast PR-a, kao što vidite, veoma opširna i kompleksna,  konferencijama za novinare, uživo prenosima i drugim PR alatima govorićemo idući put.

Ukoliko biste želeli da saznate nešto detaljnije o ovoj oblasti, moja preporuka je kurs “Mediji, Informisanje i PR – veštine uticaja” koju nudi Poslovna Akademija i Centar za edukaciju “Eduka Plus”, gde možete naučiti i savladati sve alate koje koristi jedan moderan PR.

Bliže informacije o kursu možete saznati na sajtu: www.edukaplus.com

Zato, ne čekajte sutra, još danas se prijavite i postanite moderan PR.

By Simon Simonović