Oglašena prodaja „Industrijskog kombinata Guča“ – Početna cena 417 miliona dinara
| Izvor: Tanjug

Stečajni upravnik gučkog „Industrijskog kombinata“ (IKG) Aco Milošević oglasio je danas prodaju te fabrike, javnim nadmetanjem, a početna cena iznosi 417 miliona dinara.

To je polovina procenjene vrednosti budući da je utvrđeno da imovina stečajnog dužnika, oprema, materijal, hale i šest hektara zemljišta vrede 834 miliona.

Za učešće na javnom nadmetanju koje će se, ako bude zainteresovanih, održati 24. septembra u ovoj dragačevskoj varošici, neophodno je uplatiti depozit od 167 miliona.
baner1
Ova livnica je poslovala u sastavku koncerna „Farmakom“ iz Šapca, a bankrotstvo je proglašeno je 20. marta tekuće godine.

Vlasnik tog koncerna Miroslav Bogićević je u svom planu reorganizacije, koji Privredni sud u Čačku nije prihvatio, naveo je da ukupan dug IKG-a, kao solidarnog dužnika uključuje i jemstvo za treća lica u sklopu „Farmakoma“ i iznosi 17,79 milijardi dinara (145 mil EUR). te da je bez tih garancija dug Kombinata dobavljačima, radnicima i državi 3,56 milijardi dinara (29 mil EUR).

U trenutku uvođenja stečaja fabrika je imala 301 radnika.