Oko 15.000 neprijavljenih radnika posle kontrole inspekcije zasnovalo radni odnos u 2016.
| Izvor: Novosti

Sa oko 15.000 radnika koji su zatečeni kako rade na crno poslodavci su posle nadzora inspecije rada zasnovali radni odnos. To je za 40% više nego 2015. godine.

Do ugovora o radu je, prema podacima Inspektorata za rad, došlo čak 14.993 radnika, dok je pretprošle godine to učinilo 10.675 osoba koje nisu bile prijavljene.

Povećanje broja zaposlenih sa kojima su poslodavci zasnovali radni odnos i naplatom doprinosa, prihodi Republičkog fonda PIO u 2016. godini su viši za 15 milijardi dinara u odonosu 2015.

PIO fond je na ime dotacije iz budžeta povukao 13,26 milijardi dinara manje u odnosu na 2015.

– Prioritet Inspektorata za rad je suzbijanje rada na crno, koji se realizuje nadzorima po službenoj dužnosti, po zahtevima stranaka, pojednačnim vanrednim inspekcijskim nadzorima i preventivnim delovanjem – kaže Bojan Jocić, direktor Inspektorata.

– Da bi efekat bili što veći imamo i vanredni inspekcijski nadzor u određenoj delatnosti i na određenoj teritoriji, kako u toku redovnog radnog vremena, tako i noću i u dane vikenda, često po principu rotacije inspektora.

Uočeno je da pojedini poslodavci, kod kojih su inspektori rada zaticali neprijavljene radnike, posle izvesnog vremena od nadzora ponovo angažuju radnike bez papira, a poneki čak i odjavljuju zaposlene sa evidencije PIO fonda. Zbog toga je inspekcija rada dva puta tokom 2016. godine, u julu i septembru, izvršila vanredne nadzore kod poslodavaca kod kojih je prilikom nadzora tokom 2016. zatečeno tri i više radnika na radu na crno