Opština Priboj nudi beskamatne kredite preduzetnicima
| Izvor: Glas zapadne Srbije
Predsednik opštine Priboj Lazar Rvović, raspisala je javni poziv bankama za podnošenje ponuda za subvencionisane kamatne kredite koji su namenjeni privrednim subjektima koji posluju na teritoriji opštine Priboj, a komisija koja je prikupljala ponude utvrdila je da najbolju ponudu ima Banca Intesa.

Pomoćnik predsednika opštine za LER Jasmin Hodžić istakao je da kamatna stopa iznosi oko 7,5%.

– Cela ideja je da opština Priboj subvencioniše kamatne stope a da privrednici dobiju kredite po 0% kamate. Mi mislimo da je to dobar način podrške lokalnoj privredi i po informacijama koje dobijamo sa terena interesovanje privrednika je jako veliko – rekao je Hodzić.

On je dodao da se krediti kreću u iznosu od 100.000 dinara do milion i po dinara sa periodom otplate od 12 do 36 meseci.

– Dakle u pitanju su beskamatni krediti. Privrednici koju uzmu kredit vraćaju samo osnovu, kamatu plaća opština Priboj – navodi Hodzić.

Inače, ovi krediti imaju široku namenu, i mogu se koristiti za opremanje firmi, kupovinu nove opreme ali i za tekuću likvidnost preduzeća. Očekuje se da će Opština Priboj u budući nastaviti sa ovom praksom.